Templates 247
Image default
Business / Marketing and Advertising

Spoor2Expert voor een strak en transparant traject!

Arbeidskundig Expertisecentrum ADXpert gaat voor een vernieuwende aanpak met state-of-the-art kennis. Hun opdrachtgevers bevinden zich in alle branches, van schoonmaakbedrijf tot ziekenhuis. De medewerkers werken vanuit de Oplossingsgerichte Benadering (Solution Focused Approach). Deze pragmatische en effectieve methodiek levert verrassend snel resultaat op. Zo ook bij ADXpert – Spoor2Expert voor trajecten re-integratie 2e spoor.

 

Waarom kiezen voor Spoor2Expert bij een re-integratie 2e spoor?

Als u een traject van re-integratie 2e spoor wilt starten, zijn er meerdere redenen om te kiezen voor Spoor2Expert:

  • De pragmatische en doelgerichte aanpak, volgens de Oplossingsgerichte Benadering.
  • Diverse arbeidsmarkt versterkende interventies zoals een cv-check, sollicitatietraining, netwerkversterking, Linkedin instructie.
  • De inzet van innovatieve vacaturebank TrjcT.
  • Focus op het vinden van ander werk en/of werkervaringsplek.
  • Multidisciplinaire ondersteuning gedurende het hele traject door een arbeidsdeskundige, psycholoog en coach.
  • Korte en heldere communicatie tussen werkgever en coach met maandelijkse rapportage.
  • Arbeidskundige ondersteuning bij de WIA-procedure en eventuele beroeps- bezwaarzaken. 

Traject re-integratie 2e spoor met hulp van Spoor2Expert

Bij re-integratie via het 2e spoor onderscheidt ADXpert – Spoor2Expert zich door transparantie en een professionele aanpak. De coaches zijn geschoold in de zogenaamde oplossingsgerichte benadering. Psychologische- en loopbaantesten helpen om de goede match te maken tussen uw werknemer en een baan elders. U wordt gedurende het hele proces op de hoogte gehouden van de vorderingen. En als het nodig is, gaan ze mee naar het UWV!

 

De start van een re-integratie via het 2e spoor wordt in de meeste gevallen gebaseerd op een arbeidsdeskundig onderzoek en het advies dat de arbeidsdeskundige aan de hand van dit onderzoek uitbrengt. Het doel van een traject re-integratie 2e spoor is passend werk te vinden voor uw werknemer buiten de eigen organisatie. Hierbij wordt rekening gehouden met de belastbaarheid, het scholingsniveau en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt van uw werknemer.

 

Er zitten drie basismodules met een heldere doorlooptijd in het basisprogramma van ADXpert – Spoor2Expert:

  • Intake- en trajectplan.
  • Tweede spoortraject.
  • UWV-procedure tweede spoor.

 

Wettelijke verplichtingen en het UWV

Onderschat uw verplichtingen als werkgever bij de begeleiding van uw zieke werknemer niet. Het UWV kijkt steeds strenger naar deze begeleiding en zal zeker controleren of er een arbeidsdeskundig onderzoek is uitgevoerd.