Templates 247
Image default
Business / Marketing and Advertising

SEO en internet Marketing

Een van de belangrijkste zaken binnen internet marketing is zoek machine optimalisatie (SEO), lijkt wel een vies woord, zo weinig kenbaarheid wordt er vanuit internet marketing aangegeven. Begrippen als email marketing, content marketing, artikel marketing, digital marketing, online marketing (al wordt dit vaak voor internet marketing gebruikt), enz. zijn veel gebruikte en bekende begrippen binnen internet marketing. Maar misschien draait alles eigenlijk wel om SEO binnen internet marketing. Wanneer bij internet marketing niet voldaan wordt aan de spelregels van Google met betrekking tot on-page SEO, wordt uw website al duidelijk slechter gewaardeerd. Wanneer uw website online staat, vangt binnen internet marketing het “spel” van off-site SEO aan, artikel marketing kan daar een goede ondersteunende rol in spelen.

Internet marketing en on-page SEO

Internet marketing heeft als een van de hoofddoelen dat de website(s) goed gevonden worden binnen Google. Wanneer dit niet slaagt en er slechts een prefect uitziende, fraai ge-designed website online staat is, die niet gevonden wordt, is het gehele internet marketing traject voor deze website voor niets geweest en is er geld weggegooid. Er moeten zeer duidelijke en concrete zaken binnen internet marketing uitgevoerd worden met als doel een goede vindbaarheid (dus een toppositie) binnen Google. Dat de inhoud, die binnen internet marketing door content marketing verzorgd wordt, aantrekkelijk, verzorgd en boeiend zijn moet is vanzelf sprekend. Uiteindelijk is een website die goed gevonden worden en maar niet boeit ook zinloos. Bij het opzetten en inrichten van een website moet er zeer duidelijk gekeken worden naar alle facetten die voor een zoek machine van belang zijn, men noemt de activiteiten die hiervoor nodig zijn on-page SEO. Voor on-page SEO gelden een aantal zaken die van groot belang zijn. Men moet geanalyseerd hebben welke zoek woorden / zoek begrippen de doelgroep gaat gebruiken in een zoek machine om uw oplossing(-en) te vinden. Wanneer dit bekend is, is het essentieel dat dit zo ongeveer van alle gebruikte woorden op de website 3% voorkomt. Het aantal woorden is ook van belang, minimaal 500, maar hoe meer hoe beter. Het geselecteerde zoek woord moet, het liefst op positie 1 van de titel staan, vooraan in de “description” staan en hetzelfde kan gezegd worden van de “headers” (H1 t/m H6). Afbeeldingen moeten passen bij het onderwerp en de namen van deze afbeelding kunnen het best ook het zoek woord bevatten.

Internet marketing tips

Hierboven zijn de primaire basis regels waaraan een website volgens on-page SEO voldoen moet beschreven. Nadat een website, conform bovenstaande regels en richtlijnen ingericht en online gezet is, is het verstandig de website bij Google aan te melden (indexeren), indien u dit niet doet bent u afhankelijk van de “crawl” frequentie van Google en kan het een tijd langer duren voor dat Google uw website oppakt. In principe is vanaf dat moment de primaire on-page SEO activiteit gereed. Echter helemaal stoppen doet on-page SEO binnen internet marketing nooit. Google waardeert een “levende” website meer dan een passieve website. Dit is eenvoudigweg gebaseerd op de gedachte van Google dat de wereld continue in beweging is, dus de online wereld ook. Het is dus van belang om regelmatig enkele zaken aan te passen, toe te voegen en te verwijderen, Google is dan overtuigd dat de website net zo leeft als de rest van de wereld. Duidelijk is dat zonder SEO (on- en off-page) internet marketing geen zin heeft.

Related Posts

Het arbeidsdeskundig onderzoek wat bij ons in de vestiging is uitgevoerd!

Animatiefilmpje laten maken door een professional

Jonger gezicht door lichaamseigenstof