Artikel marketing voor iedere dag

Artikel marketing is binnen internet marketing verantwoordelijk voor de promotie van uw websites. Met promoten van uw websites met behulp van artikel marketing wordt bedoeld dat het ondersteund om uw websites naar hoge posities in de zoekmachines te krijgen. Artikel marketing is een krachtige ondersteuning van off-page zoekmachine optimalisatie (SEO). SEO bestaat in principe uit twee onderdelen. On-page, alles wat met de website zelf te doen heeft en off-page is het “spel” om de website hoog te laten ranken in de zoekmachines. Artikel marketing heeft niets te doen met on-page SEO, echter slechts met off-page SEO. Zelfs wanneer een website de gewenste toppositie heeft bereikt, zal er regelmatig off-page ondersteuning gegeven moeten worden om deze positie te behouden. Hierbij kan artikel marketing perfect ondersteunen.

Artikel marketing strategie

Wanneer u meerdere websites heeft, is dagelijkse artikel marketing niet vreemd. Er moet een goede planning gemaakt worden om gespreid en net verdeeld de verschillende website te voorzien van extra linkverwijzingen vanaf verschillende externe websites. Deze linkverwijzingen moeten zich in relevante artikelen bevinden, die altijd verschillende inhoud (content) hebben. Deze artikelen maken onderdeel uit van uw artikel marketing strategie. Een artikel marketing strategie legt vast welke websites wanneer een nieuwe linkverwijzing krijgen, in welke externe website ze gepubliceerd worden, wat de ankertekst (bevat de linkverwijzing) moet zijn, de frequentie van publiceren, de categorieën binnen de externe website en natuurlijk ook op welke externe artikel websites wordt gepubliceerd. Voor de zoekmachines is relevantie en vertrouwen (trust) zeer belangrijk, vandaar dat dit meegenomen moet worden in uw artikel marketing strategie. De artikelen die u schrijft moeten een heel duidelijke relatie hebben met het onderwerp van de website waarvoor ze bedoeld zijn. De externe website moet tevens een bepaalde relevantie hebben tot de website waarvoor de artikelen bedoeld zijn. Daarnaast is het zeer sterk aan te raden externe website te gebruiken waarbinnen categorieën zijn die ook weer een heel duidelijke relatie hebben met uw eigen websites. Op deze manier zullen de zoekmachines onderkennen dat alles zeer relevant is en wordt er steeds meer vertrouwen opgebouwd.

Artikel marketing van dag tot dag

Om bovenstaande te onderbouwen is hier een voorbeeld uit de dagelijks praktijk met betrekking tot artikel marketing. Stel u heeft een website over vorkheftrucks, met als uitgangspunt natuurlijk dat hij on-page en qua content volledig perfect is, dan moet u hem met behulp van artikel marketing naar boven stuwen in de zoekmachines. U moet artikelen schrijven over bouw, transport, vorkheftrucks en dergelijke. Deze artikelen moeten ongeveer 5% van het aantal woorden het woord vorkheftruck bevatten en steeds uniek zijn. Er moet een ankertekst aangelegd worden die max. 10% van het totaal aantal ankerteksten het woord vorkheftruck bevat, de rest moet gevarieerd worden. De artikelen moet geplaatst worden op externe website die een relatie hebben met vorkheftruck, verkeer/transport, logistiek, enz. en de mogelijkheid van passende categorieën binnen deze externe website. Op deze manier helpt artikel marketing uw website hoog te ranken.